Back to bug 18636

Who When What Removed Added
zerg 2017-11-14 15:38:31 MSK Component bugs apt
Version snapshot unstable
Assignee boyarsh glebfm
Product ALT Linux Desktop Sisyphus
QA Contact cas qa-sisyphus
CC at, avm, boyarsh, inger, ldv, zerg
zerg 2017-11-14 15:39:28 MSK CC thresh
ldv 2020-08-19 14:01:49 MSK CC glebfm
Assignee glebfm imz

Back to bug 18636