Bug 15794 - Падения при вводе текста и его вставлении
: Падения при вводе текста и его вставлении
Status: CLOSED DUPLICATE of bug 15609
: Sisyphus
(All bugs in Sisyphus/psi)
: unstable
: all Linux
: P2 major
Assigned To:
:
:
:
:
:
  Show dependency tree
 
Reported: 2008-05-26 22:16 by
Modified: 2008-05-30 12:12 (History)


Attachments


Note

You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.


Description From 2008-05-26 22:16:16
rpm -qa | grep psi
psi-0.12-alt1.svn1157

Печатаю текст - упал несколько раз, пробую вставить кусочек:
"Запорука подальшого розвитку – централізоване та постійне використання. У цьому
випадку з'явиться краща та точніша локалізація, будуть виправлені найменьш
поширені помилки, буде створено достатньо курсів (які, доречі, можна перекладати
та розділяти з іншими ВНЗ). Головне – буде отримано багато практичного досвіду.
І це дозволяє професійно рости не тільки студентам, а й викладачам. 
Вважаю доцільним запропонувати включення робіт над Moodle у план наукової
діяльності кафедр Обчислювальної техніки та Укр. Мови."

Свалился (2 раза подряд).

Вивисекцию проводил вот так: strace psi 2>>~/psi.seg 1>>~/psi.seg
------- Comment #1 From 2008-05-26 22:32:57 -------
Т.к. логи занимают ок. 2Мб в запакованом виде, даю ссылки:
http://denyago.ho.com.ua/psi.seg.1.bz2 <- набор сообщения
http://denyago.ho.com.ua/psi.seg.2.bz2 <- набор сообщения
http://denyago.ho.com.ua/psi.seg.3.bz2 <- вставка ещё большего куска текста
http://denyago.ho.com.ua/psi.seg.4.bz2 <- вставка текста
http://denyago.ho.com.ua/psi.seg.bz2  <- вставка текста
------- Comment #2 From 2008-05-27 06:26:15 -------

*** This bug has been marked as a duplicate of 15609 ***