Bug 863 - junkbuster пропускает запрещённые урлы через keep-alive connection
Summary: junkbuster пропускает запрещённые урлы через keep-alive connection
Status: CLOSED WONTFIX
Alias: None
Product: Sisyphus
Classification: Development
Component: junkbuster (show other bugs)
Version: unstable
Hardware: all Linux
: P4 minor
Assignee: Dmitry V. Levin
QA Contact:
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2002-04-19 20:18 MSD by Sviatoslav Sviridov
Modified: 2003-08-25 15:18 MSD (History)
0 users

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Sviatoslav Sviridov 2002-04-19 20:18:21 MSD
Пример:
Сайт mail.tut.by, junkbuster настроен на обрезание баннеров на страницах mail.tut.by.
Browser: mozilla

Vrode by kak bannery obrezautsa, no kak-to neregularno, t.e. inogda obrezhet, a inogda i net... Eto uzhe dovolno davno, no ne bylo vremeni kopat\'sa v etom. V kontse kontsov prpoboval 4erez IE - bannery obrezautsa vsegda... A pri ispolzovanii mozilly - otobrazhaemye bannery dazhe v log ne popadaut...
V itoge, vyasnolos\', 4to mozille udaetsa zaka4ivat\' bannery 4erez keep-alive connection; junkbuster po4emu-to propuskal eto delo.
Pohozhe, 4to IE peredaet \"Keep-Alive\", a mozilla - \"keep-alive\", nu a junkbuster \"keep-alive\" propuskaet :(

---

---
V ka4estve vremennogo reshenia pomogaet:

add-header  Proxy-Connection: close

Comment 1 Dmitry V. Levin 2002-09-28 21:08:45 MSD
junkbuster is obsolete, use privoxy instead.
Comment 2 Dmitry V. Levin 2002-09-28 21:08:45 MSD
junkbuster is obsolete, use privoxy instead.